logoLMT Landala modelltåg

 

MJ-Standard hos LMT

Standardisering av MJ-branschen har varit något av ett sorgebarn genom tiderna. Det har resulterat i en mängd "de facto" standards, som till exempel tyska Märklin eller amerikanska American flyer. Dessutom har det uppstått varianter med finskala (nära exakt nedskalning av orginalen. Det bär för långt att här redovisa alla skalor utan jag hänvisar till standardeerna NMRA och MOROP där det mesta finns tillgängligt. I Sverige finns förutom de vanliga skalorna också smalspårsskalor som inte stämmer med de internationella skalorna. Detta beror bland annat på att de svenska smalspårsjärnvägarna hade förhållandevis unika spårvidder. En annan viktig faktor är att det är mycket komplicerat att specificera en egen standard. Detta gäller speciellt hjul och spår som skall samverka mycket intimt. Därför har många hobbyister valt att använda kända hjul- och spårstandarder till olika skalor.

Skalajämförelse: SJ Litt Ke

H0-S-0

Ett par exempel på detta är att använda 16,5 mm spårvidd till smalspår i skala 0 och 9 mm spårvidd i till smalspår skala H0.
I skala O kallas detta 0e(Morop), On30(NMRA) eller 016,5 (Sverige av några)
I skala H0 kallas detta H0e. H0 + 9mm finns inte i NMRA.

Detta motsvarar ju 742 respektive 783 mm spårvidder som aldrig har funnits i Sverige med undantag av att Hällefors Bruk en gång i tiden hade en järnväg med en spårvidd på just 742 mm, dvs 2½ svenska fot, nämligen HBA. Denna breddades dock till 802 mm då den förbands med Hällefors-Fredriksbergs Järnväg (HFJ) (tack till Clas Ahlstrand för informationen)
Skala 0 kan dessutom variera. Det finns 1:43,5 1:45 och 1:48

LMT Landala modelltåg har valt
- skala 0 med förhållandet 1:45 och
- skala S med förhållandet 1:64.
Spårvidderna i dessa skalor är:

Spårvidd 1435 mm 891 mm 600 mm
Skala 0 1:45
32 mm
19,8 mm
13,3 mm
Skala S 1:64
22,5 mm
14,5 mm
9,0 mm


LMT kommer dessutom att kunna erbjuda smalspårsmateriel enligt vedertagen praxis, vilket här ska tolkas som
- 891 mm spårvidd i skala 0 för 16,5mm räls (H0)