logoLMT Landala modelltåg

 

Kundinformation

Hantering av personuppgifter jml. GDPR

Följande uppgifter sparas i LMT Landala modelltågs kundregister.
Kundregistret finns sparat i två olika system:

  1. Bokföringssystemet med uppgifter för fakturering
  2. Kontaktregister i E-postprogram under rubriken kunder

Uppgifterna är för privatpersoner:
Namn
Adress
Telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer:
Kundorder återfinns i mappen säljprojekt under resp. kunds namn samt i fakturakopior.

Uppgifterna är för juridiska personer som leverantörer och företagskunder:
Företagsnamn samt namn på referens
Adress
Telefonnummer och mobilnummer
Betalningsinformation